Här hittar du kortfattad information om gällande lagar och regler.

Hyran

Till skillnad från i många andra länder så gäller inte marknadshyror i Sverige. Det betyder att man inte får ta ut hur hög hyra som helst för en bostad, oavsett hur mycket människor är beredda att betala. Enligt lagen ska hyran vara skälig- det innebär att den ska vara likvärdiga med hyran i bostäder hos allmännyttan (det kommunala bostadsbolaget) och privata bostadsföretag på orten.

För en hyresrätt ska hyran vid andrahandsuthyrning vara densamma som förstahandshyran. Hyr du en del av en lägenhet betalar du motsvarande del av hyran. För bostadsrätter betalar förstahandshyresgästen normalt lite mindre än för en hyresrätt. Det är dock okej att ta ut lika mycket i hyra som för en likvärdig hyresrätt. Läs mer om beräkning av hyra för bostadsrätt/hus på Hyresnämndenshemsida. Om bostaden är möblerad får hyresvärden göra ett påslag på hyran. Cirka 5-10% anses vanligtvis vara rimligt. Driftkostnader, såsom el och internet, ska sedan delas lika mellan de som bor i hushållet. Är det ett hus tillkommer även kostnader för värme, vatten och sophämtning.

Enligt BoPoolens undersökning är en skälig hyra i Lund 3000-3500 kr/månad för ett möblerat rum inklusive el och internet.

Om du betalar för mycket i hyra kan din hyresvärd bli återbetalningsskyldig retroaktivt i upp till ett år. Läs mer om detta på Hyresnämndens hemsida. Om du är osäker kan du kontakta oss så kan vi hjälpa till att uppskatta en rimlig hyresnivå och du behöver hjälp med återbetalning av hyra eller att juridiskt driva hyreskorrektion så kan du som medlem i Hyresgästföreningen få all juridisk hjälp som du behöver.

Betala aldrig för ett hyreskontrakt

I Sverige är det inte tillåtet att begära en avgift för att få hyreskontrakt. Sådana avtal är förbjudna enligt lag och saknar helt juridisk betydelse. Den som kräver detta kan dömas till böter eller fängelsestraff. Avgiften ska återbetalas till hyresgästen efter ansökan i hyresnämnden. Att betala en deposition som man får tillbaka vid hyrestidens slut är däremot tillåtet.

Depositioner

Det förekommer att uthyrare begär en summa i deposition för lägenheten och en eller flera månadshyror i förskott. epositionen finns till som säkerhet för hyresvärden ifall hyresgästen skadar eller har sönder interiörer eller liknande. BoPoolen rekommenderar att en eventuell deposition inte överstiger en månadshyra och att den betalas i samband med undertecknandet av hyreskontraktet. Det ska då stå i kontraktet. För att hyresvärden ska kunna behålla depositionen vid hyresperiodens slut krävs dock bevisning, exempelvis i form av skriftlig lista på skador och brister i bostaden vid inflytt och gärna bildbevis vid både in-och utflytt. Även om bevisbördan ligger på hyresvärden kan det vara praktiskt att som hyresgäst fota boendets skick vid inflytt, för att undvika eventuella missförstånd eller felaktiga anklagelser. Vi rekommenderar också att maximalt en månadshyra betalas i förskott, vilket är brukligt vid uthyrning av lägenheter.

Avtal

Som hyresgäst har du rätt till ett skriftligt kontrakt där villkoren för uthyrningen fastställs. Kontraktet ska vara undertecknat av både dig och hyresvärden och det är viktigt att du som hyresgäst läser igenom kontraktet noga innan du skriver under.

Det är i allas intresse att ha ett riktigt kontrakt som reglerar hyran, hur länge uthyrningen ska vara, uppsägningstid osv. Det är det bästa sättet att förebygga problem i framtiden. Särskilda bestämmelser om hur utrymmen och inventarier i bostaden får användas kan också anges i kontraktet.

Om hyreskontraktet är fördelaktigare för dig som hyresgäst, jämfört med vad hyreslagen säger, är det bestämmelserna i kontraktet som gäller. Om en hyresvärd avtalar om sämre villkor jämfört med hyreslagen, gäller i de allra flesta fall vad hyreslagen säger, inte vad som står i kontraktet.

Använd gärna BoPoolens kontraktsförslag – de innehåller allt som är viktigt att komma överens om och är bara att skriva ut och fylla i.

Uppsägningstid

Uppsägningstiden framgår ofta av kontraktet och beror på om hyresperioden löper på bestämd eller obestämd tid. Vid uthyrning av hyresrätt gäller Hyreslagen och vid uthyrning av bostadsrätt/hus gäller Lagen om uthyrning av eget boende.

Om hyresavtalet är på bestämd tid (d.v.s. om ni har kommit överens om ett datum som hyresavtalet ska avslutas) behöver det inte sägas upp. Om avtalet ska avslutas i förtid gäller:

  • vid uthyrning av hyresrätt kan avtalet inte sägas upp i förtid av hyresvärden. Hyresgästen har alltid rätt till 3 månaders uppsägningstid, om det inte anges kortare uppsägningstid i avtalet.
  • vid uthyrning av bostadsrätt gäller att både hyresgäst och hyresvärd har rätt att säga upp avtalet i förtid med 1 månads uppsägningstid för hyresgästen och 3 för hyresvärden.
  • För både hyresrätt och bostadsrätt så behöver ett tidsbegränsat avtal sägas upp (skriftligt) ifall hyrestiden har varit längre än 9 månader.

Om hyresavtalet är på obestämd tid (d.v.s. tills vidare – om ni inte har kommit överens om ett datum som hyresavtalet ska avslutas), behöver det sägas upp av antingen hyresgästen eller hyresvärden för att sluta gälla:

  • Vid uthyrning av hyresrätt är uppsägningstiden 3 månader. Om det står kortare uppsägningstid i avtalet gäller detta endast för hyresgästen, då en hyresvärd aldrig kan ha kortare än 3 månaders uppsägningstid.
  • Vid uthyrning av bostadsrätt har hyresgästen 1 månads uppsägningstid medan hyresvärden har 3 månader.

Under uppsägningstiden är hyresgästen fortfarande skyldig att betala hyra. Du kan alltid kontakta din hyresvärd, förklara situationen och försöka att komma fram till en lösning som passar er båda. Om hyresvärden tillåter det kan du hyra ut din lägenhet i andra hand under uppsägningstiden.

Samtliga uppsägningar gäller räknat från närmaste månadsskifte. Det vill säga, om du säger upp hyresavtalet i augusti, så gäller hyresavtalet fram till och med 30 november.

Säkerhet och skydd mot bedragare

Tyvärr förekommer det att bedragare försöker utnyttja den svåra bostadssituationen till att lura bostadssökande på pengar. Vi arbetar aktivt för att stoppa bedragare från att använda BoPoolen.nu men det är alltid viktigt att vara uppmärksam på erbjudanden som verkar lite för bra.

Några varningstecken att hålla utkik efter är om hyresvärden uppger sig vara utomlands och inte kan visa lägenheten eller begär stora summor i deposition och förskottshyra som ska betalas till ett utländskt bankkonto.

Var alltid mycket försiktig med att skicka personuppgifter eller ID till någon. Det är sällan en seriös hyresvärd begär att få se ID i förväg. Dina personuppgifter kan komma att användas för att lura andra bostadssökande.

Läs mer om hur du undviker bedragare här.

Även om det finns en lägenhet att hyra är det viktigt att du försäkrar dig om att allt går rätt till. Här är några tips:

  • Hyr inte av någon som inte vill upprätta ett skriftligt hyreskontrakt.
  • För att vara helt säker, betala inget i förskott innan du fått tillgång till lägenheten och skrivit under kontraktet.
  • Om du hyr i andra hand, begär att få se ett godkännande av andrahandsuthyrningen från ägaren till lägenheten. Om du hyr i andra hand utan att förstahandshyresgästen har fått tillåtelse kan du bli tvungen att lämna lägenheten direkt om värden får reda på det.
  • Se till du alltid betalar den hyra som står i kontraktet, att hyresvärden begär en summa ”svart” utöver det är inte okej. Begär kvitton på dina hyresinbetalningar eller spara kontoutdrag.

Var vaksam och använd sunt förnuft. Kontakta oss om något verkar skumt eller om du är osäker på en hyresvärd. De flesta hyresvärdar är bra men om du råkar ut för en dålig hyresvärd, meddela oss så kan vi hjälpa dig och varna andra.

Skaffa hemförsäkring!

Om du är hyresgäst i andra hand eller inneboende täcks du vanligtvis inte av din hyresvärds hemförsäkring. Det är därför viktigt att du skaffar en egen hemförsäkring. Många försäkringsbolag har särskilda erbjudanden för studenter.

Hyresgästföreningen

Hyresgästföreningen är en partipolitiskt obunden medlemsorganisation för hyresgäster som arbetar för att alla ska ha rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Hyresgästföreningen kan hjälpa dig att förhandla med hyresvärden om hyran och villkoren för boendet, svara på frågor och ge stöd i kontakten med hyresvärden. Vid svårare ärenden kan hyresgästföreningen ge dig juridiskt stöd. Läs mer på hyresgästföreningens hemsida.

Ytterligare tips och information

På Jagvillhabostad.nu finns mycket bra information.

 

Kontakta oss om du har fler frågor eller om du stöter på en oseriös hyresvärd.

A
N
N
O
N
S
E
R

Hitta boende Hitta hyresgäst