Tack för din uppdatering!

 

Din annons kommer att så fort som möjligt granskas igen och blir synlig när dina uppdateringar har godkänts.

Granskningen tar normalt upp till en arbetsdag.

BoPoolens administration arbetar endast veckodagar. Har du redigerat din annons under helgen eller efter kontorstid får vi be dig ha överseende med att din annons först kommer kunna granskas under måndagen eller kommande dag under kontorstid.

Tack för att du är med och förbättrar bostadssituationen i Lund!

Vänliga hälsningar
BoPoolen