Tack för din annons!

 

Din annons kommer att granskas så fort som möjligt och blir synlig när den har godkänts.

Granskningen tar normalt upp till en arbetsdag.

BoPoolens administration arbetar endast veckodagar. Har du skapat din annons under helgen eller efter kontorstid får vi be dig ha överseende med att din annons först kommer kunna granskas under måndagen eller kommande dag under kontorstid.

Är du inte skriven på adressen i fråga får vi be dig att styrka din koppling till adressen genom att skicka en kopia på ditt hyresavtal, köpekontrakt eller annat liknande dokument.

Tack för att du är med och förbättrar bostadssituationen i Lund!

Vänliga hälsningar
BoPoolen