GUIDE FÖR BOSTADSSÖKANDE I LUND

Först och främst, välkommen till Lund och vad roligt att du vill bo här! Att hitta bostad i Lund är inte alltid det enklaste men var lugn, BoPoolen finns här för att guida dig genom den lundensiska bostadsdjungeln. Nedan har vi samlat våra bästa tips och rekommendationer till ditt bostadssökande och längst ner finns en checklista för att hjälpa dig komma igång.

Hyran

Till skillnad från i många andra länder gäller inte marknadshyror i Sverige. Det betyder att en hyresvärd inte får ta ut hur hög hyra som helst för en bostad, oavsett hur mycket människor är beredda att betala. Enligt lag ska hyran vara skälig, det innebär att den ska vara lagom hög i förhållande till likvärdiga bostäder hos allmännyttan (ett kommunalt bostadsbolag) och privata bostadsföretag på orten.

Studenters inkomst är ca 12 000 kr/mån med fullt studiebidrag. Enligt rekommendation från Sveriges förenade studentkårer (SFS) bör en skälig hyra inte överstiga 35% av denna inkomst, vilket innebär en maxhyra på 4200 kr/mån för ett möblerat rum på 15 kvm inkl el och wifi, vilken sedan får anpassas till den lokala hyresnivån på respektive studieort.

Enligt BoPoolens rekommendationer bör en skälig hyra i Lund max ligga på denna nivå för ett normalstort möblerat rum där el och internet ingår.

Hur man beräknar en skälig hyra regleras av Hyreslagen om du hyr en hyresrätt och av Lag om uthyrning av egen bostad (Privatuthyrningslagen) om du hyr en bostadsrätt, ägarlägenhet eller villa.

Betalning för ett hyreskontrakt

I Sverige är det inte tillåtet att begära en avgift för att få hyreskontrakt. Sådana avtal är förbjudna enligt lag och saknar helt juridisk betydelse. En hyresgäst som kräver detta kan dömas till böter eller fängelsestraff. Avgiften ska återbetalas till hyresgästen efter ansökan i Hyresnämnden. Däremot att begära en deposition som hyresgästen får tillbaka vid hyrestidens slut är däremot tillåtet.

Depositioner

Det förekommer ofta att hyresvärdar begär en summa i deposition för lägenheten och en eller flera månadshyror i förskott. Depositionen finns till som säkerhet för hyresvärden ifall hyresgästen skadar eller har sönder interiörer eller liknande. BoPoolen rekommenderar att en eventuell deposition inte överstiger en månadshyra och att den betalas i samband med undertecknandet av hyreskontraktet eller efter du har fått nycklarna i handen. Det ska då stå i kontraktet på vilket konto pengarna har betalats in och villkoren för att återfå dem vid hyresperiodens slut. För att hyresvärden ska kunna behålla depositionen vid hyresperiodens slut krävs dock bevisning, exempelvis i form av skriftlig lista på skador och brister i bostaden vid inflytt och gärna bildbevis vid både in-och utflytt. Om en deposition inte betalas tillbaka enligt avtal kan man vända sig till Kronofogden.

Betalning av depositioner i förskott är tyvärr en vanligt förekommande metod för bedragare att lura studenter på pengar så det gäller att hålla ögonen öppna. Betala aldrig deposition utan att försäkra dig om att bostaden finns och att din hyresvärd är trovärdig. Nedan listar vi några förslag:

  1. Fråga om en digital livevisning av bostaden genom till exempel Zoom eller Google meets.
  2. Fråga om  kontaktuppgifter och referenser från tidigare hyresgäster.
  3. Kolla t.ex. www.upplysning.se ifall hyresgästen bor på adressen och ring grannar för att försäkra dig om att bostaden finns och ifall hyresvärdens uppgifter stämmer.
  4. Begär att betala depositionen efter att du fått nycklarna i handen. Ett kontrakt är tillräckligt för att visa att du ska bo i bostaden inför.

Avtal

Som hyresgäst har rätt till ett skriftligt kontrakt där villkoren för uthyrningen fastställs. Kontraktet ska vara undertecknat av bägge och det är viktigt att båda parter läser igenom kontraktet noga innan man skriver under.

Det är i båda parters intresse att ha ett kontrakt som reglerar hyran, hur länge uthyrningen ska pågå, uppsägningstid osv. Särskilda bestämmelser om hur utrymmen och inventarier i bostaden får användas kan också anges i kontraktet. Ett tydligt hyreskontrakt signerat av bägge parter är det bästa sättet att förebygga framtida problem och konflikter.

Om hyreskontraktet är fördelaktigare för hyresgästen jämfört med vad hyreslagen säger, är det bestämmelserna i kontraktet som gäller. Om en hyresvärd avtalar om sämre villkor jämfört med hyreslagen, gäller i de allra flesta fall vad hyreslagen säger, inte vad som står i kontraktet.

Praxis i Sverige är pacta sunt servanda, vilket innebär att avtal skall hållas, muntliga som skriftliga. Säg därför inte ja till flera olika hyresvärdar samtidigt då det kan innebära att du blir bunden till två eller fler hyreskontrakt. I värsta fall kan en hyresvärd till och med kräva dig på hyra.

Använd gärna BoPoolens kontraktsförslag – de innehåller allt som är viktigt att komma överens om och är bara att skriva ut och fylla i.

Hyrestid

En hyrestid kan vara tillsvidare (på obestämd tid) eller på bestämd tid (med ett slutdatum).

Bestämd tid med ett slutdatum

Hyrestid 9 månader och kortare

Kontraktet upphör att gälla vid hyrestidens slut utan uppsägning, med undantag för om en uppsägningstid har avtalas då avtalet måste sägas upp enligt denna.

Hyrestid längre än 9 månader

Avtalet måste alltid sägas upp för att upphöra att gälla.

Obestämd tid, tillsvidare:

Avtal måste alltid sägas upp för att upphöra att gälla.

Uppsägningstid

Uppsägningstiderna varierar beroende på vilken lag som reglerar uthyrningen.

Uppsägningstid för hyresgäst:

En hyresgäst har alltid rätt att säga upp ett avtal oavsett om avtalet löper på bestämd eller obestämd tid.

Hyreslagen

Står ingen uppsägningstid angiven har hyresgäst alltid rätt till 3 månaders uppsägningstid.

Privatuthyrningslagen

En hyresgäst kan säga upp avtalet till upphörande vid det månadsskifte som inträffar 1 månad efter innevarande månad. Om uppsägning sker t ex den 18 februari upphör avtalet således den sista mars.

Uppsägningsreglerna för hyresgäster är tvingande och saknar undantag. Man kan avtala om fördelaktigare uppsägningstider för hyresgästen men inte för hyresvärden.

Uppsägningstid för hyresvärd:

Hyreslagen

För avtal som löper på obestämd tid har hyresvärd 3 månaders uppsägningstid. Lagen är tvingande och kan ej avtalas kortare.

För avtal som löper på bestämd tid är hyresvärden bunden till avtalet under hela hyrestiden och har endast rätt att säga upp hyresavtalet på grund av allvarliga avtalsbrott 12 kap. 42-44 §§ jordabalken.

Privatuthyrningslagen

Hyresvärden har rätt till 3 månaders uppsägningstid oavsett om avtalet löper på bestämd eller obestämd tid.

En uppsägning bör med fördel vara skriftlig då den som säger upp avtalet har bevisbördan på att motparten har mottagit uppsägningen i tid.

Samtliga uppsägningar gäller räknat från närmaste månadsskifte. Avtalet kan inte upphöra, t.ex. den 10:e i en månad utan är knuten till ett månadsskifte.

Exempel: Om du säger upp hyresavtalet någon gång i augusti och har tre månaders uppsägningstid gäller hyresavtalet  t o m 30 november.

Bo i närheten

Begränsa dig inte till att bara söka boende i Lund. Tänk på att avstånden i sydvästra Skåne är relativt små och kollektivtrafiken är väl utbyggd. Det finns flera städer och massor av fina små orter runt omkring Lund. Jämfört med normal pendlingstid i storstäder kan du på motsvarande tid komma långt i Skåne. Hyran är dessutom ofta lägre utanför Lund och det är betydligt lättare att hitta en bostad i början av terminen om du inte begränsar dig till centrala Lund. Här kan du läsa mer om avstånd och pendlingsmöjligheter i och omkring Lund.

Man kan alltid byta upp sig

Bostadssituationen i Lund och Malmö är tuff och de allra flesta får vänta ett tag på drömlägenheten. Detta betyder naturligtvis inte att du ska acceptera vilken bostadsstandard som helst. Du har alltid rätt att kräva att din bostad uppfyller de krav som lagen ställer.

Bo tillsammans

Det är inte bara mysigt och billigt att bo i kollektiv, det kan också vara lättare att hitta en större bostad än en liten etta. Gå ihop med vänner och dela på en större lägenhet.

Byt din nuvarande bostad

Om du har ett rum eller lägenhet i en annan stad i Sverige eller utomlands så finns chansen att någon från Lund ska flytta just dit. Att byta bostad kan vara ett bra alternativ. På flera annonssidor finns möjlighet att lägga upp annonser för just byte, se bara till att du har tillstånd från din hyresvärd/bostadsrättsförening.

Se upp för bedragare

Tyvärr finns det de som utnyttjar en svår bostadssituation genom att försöka lura bostadssökande på pengar. Klicka här för tips om hur du undviker bedragare. Är du osäker på en uthyrare kan du alltid kontakta oss så hjälper vi dig!

Hemförsäkring

Det finns inget lagkrav på att skaffa en hemförsäkring, dock kommer din hyresvärd i princip alltid kräva att du skaffar en. Dessutom är det bra att alltid omfattas av en hemförsäkring oavsett hur du bor eftersom det krävs om du ska kunna få ersättning vid t.ex. brand eller vattenskada.

CHECKLISTA FÖR BOSTADSSÖKANDE I LUND

 1. Gå med i Studentlund

Medlemskapet ger dig även tillträde till AF Bostäders bostadskö. Studentlund – hela Lunds studentliv samlat i ett medlemskap.

2. Ställ dig i kö hos AF Bostäder

AF Bostäder är Lunds största studentbostadsföretag med över 6000 studentbostäder. Här kan du läsa mer om vad som krävs för att få ställa sig i kö, och hur det går till att skaffa en studentbostad.

3. Hör av dig till nationerna

Nationerna i Lund är studentorganisationer som även har studentbostäder knutna till sig. Tillvägagångssättet för att skaffa bostad på nation varierar mellan nationerna, så det enklaste är att höra av sig och fråga. Du hittar kontaktuppgifterna här.

4. Använd dig av BoPoolen.nu för att lägga upp och besvara annonser

Här på BoPoolen.nu kan du lägga upp en annons där du beskriver dig själv och vilken typ av bostad du söker. Du kan även besvara hyresvärdars annonser.

5. Kontakta de stiftelser som har bostäder

I Lund finns ett antal stiftelser som inrättats för att på olika sätt hjälpa och främja studenter. Stiftelserna har ofta ett mindre antal studentbostäder och egna regler för tilldelning av bostäder så det bästa är att kontakta dem direkt och fråga vad som gäller. Här hittar du länkar till stiftelserna och andra hyresvärdar i Lund med omnejd.

6. Annonsera i andra kanaler.

Använd Facebook och andra sociala medier för att nå ut bredare med ditt bostadssökande. Skriv om dig själv och vad du letar efter. Om du vill kan du även sätta upp personliga annonser på anslagstavlor på relevanta ställen.

7. Hör av dig till kommunala och övriga bostadsaktörer

Det finns många bostadsaktörer i Lund som riktar sig till alla invånare. Kontakta gärna både kommunala och privata uthyrare och fastighetsägare i och omkring Lund. En lista med kontaktuppgifter finns här.

8. Skaffa ett tillfälligt boende

Tyvärr kan det vara svårt att hitta en långsiktig studentbostad i Lund med en gång. Ge inte upp hoppet! Se om du kan hitta ett boende för de första veckorna eller månaderna av din vistelse och sök sedan bostad på plats.

Lycka till med ditt bostadssökande!