Kontraktsförslagen innehåller allt som är viktigt att komma överens om och bidrar till att du som hyresgäst eller uthyrare kan känna dig säker i ditt hyresförhållande. Kontraktsmallarna finns på både svenska och engelska och är bara att skriva ut och fylla i.

Förutom de olika kontraktsförslagen finns bilagor för förteckningar över de möbler och inventarier som ingår, samt för eventuella skador och brister som finns i rummet/bostaden vid hyresperiodens början. Fyll i och bifoga till avtalet så undviker ni enkelt missförstånd i framtiden.

Avtal på svenska

Hyreskontrakt för inneboende

Hyreskontrakt för uthyrning i andra hand eller uthyrning av egen bostad (lägenhet/villa)

Bilaga: Möbel- och inventarielista

Bilaga: Skador och brister i bostaden