Användarvillkor

BoPoolens användarvillkor

Användare

Användaren ska vara myndig och ha rätt att ingå avtal.

Användaren godkänner att BoPoolen.nu registrerar användarens personuppgifter och aktiviteter på hemsidan. BoPoolen.nu bistår polis och andra myndigheter med information om något olagligt förekommer eller misstänks förekomma i samband med annonsering på sidan.

Du kan läsa mer om BoPoolen.nu:s behandling av dina personuppgifter i vår Integritetspolicy.

Annonsering

Annonser på BoPoolen.nu får enbart gälla uthyrning av bostad. Text och bild i annonsen ska vara korrekta och gälla den utannonserade bostaden. Det är inte tillåtet att lägga upp flera annonser för samma bostad under samma tidsperiod.

BoPoolen.nu riktar sig till studenter vid Lunds universitet. Annonser som publiceras under "Hitta hyresgäst" ska rikta sig till studerande vid Lunds universitet. Annonser som publiceras under "Hitta boende" ska publiceras av nuvarande eller blivande studenter vid Lunds universitet.

Bostäder som annonseras ut ska uppfylla godtagbar standard enligt lag (Jordabalken 12 kap 18a§) gällande uppvärmning, tillgång till vatten, avlopp, el m.m. De avtalsvillkor som gäller för uthyrningen ska vara förenliga med gällande lagstiftning och hyran ska motsvara skälig enligt standard på orten. Annonser får inte innehålla något som kan uppfattas som stötande eller kränkande, exempelvis rasistiska budskap, personangrepp eller pornografiskt material.

Alla uthyresannonser förhandsgranskas av BoPoolen.nu. För godkännande krävs att användarvillkoren är uppfyllda. BoPoolen.nu förbehåller sig rätten att utan förvarning ta bort alla annonser som strider mot användarvillkoren.

BoPoolen.nu ansvarar inte för att de uppgifter som presenteras i annonser är korrekta. För felaktiga uppgifter svarar enbart annonsören. BoPoolen.nu ansvarar inte heller för några skador eller krav som uppkommit i samband med annonsering eller uthyrning via sidan. Vid användning av BoPoolen.nu accepterar den kravställande parten att göra gällande detta krav självständigt och utan inblandning från BoPoolen.nu:s sida och BoPoolen.nu befrias från alla krav, förpliktelser, skadestånd, förluster, kostnader och utgifter inklusive advokatarvoden, kända och okända, som uppstår på grund av eller i samband med sådant krav.

Avstängning

BoPoolen.nu förbehåller sig rätten att neka användare att annonsera i fall där det bedöms vara lämpligt. Det är hänsyn till de bostadssökandes säkerhet som sätter ramarna för bedömningen om en användare ska ha möjlighet att annonsera på BoPoolen.nu.

Användare som bryter mot användarvillkoren avstängs av från sidan. Ytterligare faktorer som kan ligga till grund för en avstängning är uppgifter om att studenter blivit lurade eller känt sig hotade av en uthyrare. Även en användare som söker bostad via BoPoolen.nu kan bli avstängd om mycket allvarliga eller återkommande klagomål inkommer.

Då beslut fattats om avstängning underrättas användaren om beslutet och om vilken typ av problem som har legat till grund för avstängningen.